Потребителски условия

NUSPRO е онлайн магазин за продажба на продукти чрез интернет, собственост на SPORTECON ООД, намиращ се в Петрич, България

за SPORTEVON Ltd. МЕСТА 3 2850 ПЕТРИЧ БЪЛГАРИЯ VAT: BG202269485 БЪЛГАРИЯ Благоевград, Петрич Петрич 2850 Папульо Но 2 вход Б

Компанията (SPORTECON LTD) предлага своите услуги чрез интернет сайта NUSPRO, със следните условия, които посетителите са задължени да прочетат внимателно и да посещават сайта само ако са съгласни напълно.

Използвайки NUSPRO означава, че се съгласявате с условията.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Посетителите са отговорни за своя достъп до услугите на NUSPRO и всички такси, които може да възникнат от това към трети лица (като например интернет доставчици и др.). Те също така са отговорни сами за технологията нужна за да имат достъп до нашите услуги.

Ако посетителите искат да ползват услугите на NUSPRO те се съгласяват с: а) да предоставят вярна,актуална и цялостна информация относно данните, нужни за осъществяване на услугите. б) да поддържат и често да обновяват своята регистрация за да бъде тя вярна, точна, валидна, актуална и пълна.

NUSPRO осигурява на своите услуги само след като сте приели нашите общи условия и сте попълнили регистрационната форма с вашите данни

Потребителите са самостоятелно отговорни за всички действия извършени с тяхната парола, име и като цяло техния акаунт.

Потребителите се съгласяват да уведомят незабавно NUSPRO ако някой неоторизиран използва техния акаунт и има (възможен) пробив в сигурността. Също така потребителите са отговорни да използват своя акаунт предпазливо и да излизат от него на края на всяка сесия.

NUSPRO не е отговорен за каквито и да е повреди породени от неспазването на горепосоченото правило.

NUSPRO си запазва правото да променя или премахва временно или за постоянно част или всички свои услуги с или без да уведомява своите ползватели

Ползвателите/потребителите разбират, че NUSPRO си запазва екслузивното право да спира използването на пароли към своите услуги или възможността на потребителите да виждат определена информация ако смята, че потребителя е нарушил общите правила или техния дух.

Продуктите или услугите споменати в електронната страница, сигналите на организациите, компаниите, институциите, асоциациите или изданията си имат своя интелектуална собственост и затова потребителите носат отговорност.

Потребителите осъзнават, че нямат право да повтарят, копират, продават, препродават и/или да се възползват по какъвто и да е начин от съдържанието на NUSPRO

Имайки предвид големината (и обема) на Интернет-а, под каквито и да е обстоятелства NUSPRO не е отговаря за каквито и да е вреди претърпяни от ползватели на страницата, услугите, опциите или съдържанието на NUSPRO направено от тях самите или по тяхна инициатива

NUSPRO съдържанието е осигурено "както е" без никаква гаранция описана или имаща се предвид. Позовавайки се (изцяло) на правото NUSPRO отхвърля всякакви гаранции описани, имащи се предвид, но не ограничени до тези за продаваемостта и фитнеса за конкретна причина.

NUSPRO си запазва правото да променя или обновява своите общи условия.

NUSPRO не е отговорен за каквито и да е грешки в цените, характеристиките, снимките и си запазва правото да сменя цените без да уведомява.

Препоръчваме деца под 18 години да имат позволението на своите родители преди да си полълват личните данни в сайна на NUSPRO

Линковете, които се намират в NUSPRO могат да ви отведат в интернет пространството

В такъв случай NUSPRO не приема никаква отговорност за съдържанието, точността, операциите или промените в тези сайтове.